Kung ikaw ay nangangalaga sa isang COVID-19 patient or PUI (Person Under Investigation), narito ang ilang tips upang protektahan ang sarili.

To watch the full video, visit the ABS-CBN Facebook Page.